26ABR
10:00H
GRUP FOTOGRAFIA
Drassanes 3, 3r
7MAI
16:30H
REUNIÓ GRUP COORDINACIÓ
CRP Ciutat Vella. Placeta del Pi, 2
8MAI
10:00H
REUNIÓ GRUP EDUCACIÓ AVUI
CRP CIUTAT VELLA Placeta del Pi 2
8MAI
10:30H
REUNIÓ DEL GRUP D'ACTIVITATS


Drassanes, 3 3er.
9MAI
10:15H
REUNIÓ JUNTA
FMRPC Drassanes 3 3r
29MAI
8:30H
SORTIDA A VILANOVA I LA GELTRÚ


Visita guiada al Museu i Biblioteca Victor Balaguer i al Museu del Ferrocarril