A- A A+

Logo web

Presentació Grup de Voluntariat

Mida de lletra:

Logo voluntariat El grup Voluntariat és un dels grups de RELLA on discutim i valorem les demandes de col·laboració que arriben a la nostra associació. Si cliqueu 'Llegir més...' hi trobareu els objectius i el funcionament del grup.

Objectius de treball del grup de voluntariat

 

  • Fer una valoració de les demandes que arriben a l’associació prenent com a pauta elscriteris que estan establerts en el codi ètic del professorat jubilat.
  • Cobrir les demandes no només amb les persones del grup sinó fent la demanda extensible a la resta de socis.
  • Fer el seguiment dels projectes i mantenir contactes amb les persones que han fet la demanda.

 

Relació dels objectius del grup amb els objectius de l’associació

 

Per una banda el nostre grup de voluntariat té la voluntat d’acollir els i les mestres jubilats que creuen que amb el seu criteri i experiència poden ajudar a millorar l’escola catalana, preferenment la Pública.
Així, ens proposem escoltar, potenciar, contrastar i difondre les iniciatives individuals relacionades amb el món de l’Educació i coordinar-les per trobar solucions i sortides a les diferents demandes que ens arriben. També volem fomentar la col·laboració de l’associació a través dels seus membres en actuacions puntuals o continuades en els diferents centres o entitats que ho demanin.

 

Membres del grup

 

Intentem que com a mínim una persona de cada projecte formi part del grup per tal d’informar a la resta de com es va desenvolupant i així poder-ne fer el seguiment. Actualment en el grup som una vintena de persones que hi treballem participant en un projecte de voluntariat i/o participant en el treball del grup.

 

Periodicitat i implicació

 

La periodicitat de les trobades del grup està en funció de les feines que es van plantejant, fins ara ha estat cada mes i mig aproximadament. La implicació i dedicació als projectes depèn de cadascun d’ells.

 

Hermínia Villà

 

Correu electrònic