A- A A+

Logo web

Acta Grup Voluntariat. Febrer de 2014

Mida de lletra:

Acta 3 grup voluntariat                                                                                                 dijous 13-2-14

 

Assistents: Rosabel Casajuana, Remei Grau, Hermínia Villà, Montse Sala, Carme Mundet, Magalí Serra i Mª Josep Oliver.

Mª Josep Oliver és membre de Rella, companya d’equip de la Joana Alegret i està interessada a col·laborar amb el grup de voluntariat.

 

Temes tractats a la reunió:

. La Joana Alegret informa sobre el seu projecte

. Seguiment de la demanda de FETS (Finançament  Ètic i Solidari)

. Seguiment del projecte d’assessorament als monitors de can Vidalet

. Nova demanda:  Fundació IDEA

 

- La Joana Alegret  informa de la marxa del seu projecte d’Intervenció Conjuntiva:  ha fet arribar a l’EAP un resum de la seva activitat explicant les condicions per acceptar i per excloure una demanda.  Participa en el Forum Interxarxes i està en contacte amb el Prat per si hi ha derivacions, però de moment no n’ha rebut cap.

Pensem que se’n podria fer difusió a can Vidalet  i també contactar amb el SEETDiC(Serveis educatius específics per a l’alumnat amb transtorns generalitzats del desenvolupament i la conducta)

La Joana també ens informa que farà una conferència sobre Intervenció Conjuntiva el mes de maig a la Fundació Eulàlia Torres. Li demanem que ens enviï  la convocatòria i la farem arribar a Rella.

 

- L’Hermínia explica que ha parlat amb la Nina de FETS i que proposen fer una xerrada informativa dirigida a tots els membres de Rella. Lloc on vulguem i dia a negociar. Proposem l’última setmana de març o la primera d’abril, al seu local.

 

- L’Hermínia també informa de la marxa de l’assessorament a can Vidalet. La primera sessió ha anat molt bé i en seguiran algunes més. Fa l’observació que els monitors tenen una bona formació tan teòrica com pràctica i això fa que l’assessorament sigui encara més profitós.

 

- Fundació IDEA. David Rodríguez, director del centre d’acollida CODA 2 ens explica que treballen amb el servei d’educadors del Departament de Benestar i Família. Tenen nens i nenes provinents del servei de retirades d’infants de la Fiscalia de menors. El Petit  CODA acull a nens i nenes menors de 12 anys, el CODA 1 a nois de 12 a 18 anys i el CODA 2 a noies de 12 a 18. La demanda que fa a Rella és la següent:

. Persones per a fer reforç escolar en general, però sobretot per a les matèries en les quals pot ser més difícil que els educadors estiguin prou preparats (com matemàtiques de batxillerat)

. Persones per a fer formació als educadors, sobretot en els aspectes més didàctics.

Valorem positivament la demanda i li demanem que ens faci un petit resum del projecte que inclogui la concreció de la demanda.

 

Decidim la data de la propera reunió: 6-3-14

Correu electrònic