A- A A+

Logo web

Acta Grup Voluntariat. Març de 2014

Mida de lletra:

Acta 4 grup de voluntariat                                                                        dijous 6 de Març 2014

Assistents: Carme Mundet, Pepa Carreras, Rosabel Casajuana, Hermínia Villà, Dolors Marlet, Monste Sala, Magalí Serra

 

Temes a tractar

1. acabar d'organitzar la xerrada sobre la Banca Ètica
2. coordinació del grup de voluntaris que col·laboren en els CRAES
3. nova col·laboració amb la Fundació Alba

4. informació sobre la col·laboració amb can Basté

5. informació sobre la col·laboració amb can Vidalet

6. posada al dia sobre el projecte ÈXIT

7. recepció de dues noves demandes de voluntariat

 

1. La xerrada oberta  sobre la banca ètica està programada per  dijous 3 d’abril. Falta que des de FETS ens confirmin la data, però de moment no hi ha hagut manera de contactar amb la Nina. Convindria aconseguir-ho per poder fer la convocatòria a Rella el 17 de març. Es tracta que hi hagi temps d’apuntar-se i poder tancar el termini una setmana abans de la xerrada, que és com s’ha decidit des de la Junta. L’Hermínia seguirà intentant contactar Fets per concretar la data i també per completar les dades dels ponents. La Rosabel serà qui en farà la presentació el dia de la xerrada.

 

2. Degut a diverses causes últimament no tenim informació sobre la feina que estan realitzant el grup de voluntaris dels CRAE. L’Hermínia ha parlat amb la Maria Altissent que serà la nova coordinadora i que aviat començarà a passar-nos la informació. Ho farà via internet ja que els dies que ens trobem el grup de voluntariat ella està a la Fundació Alba.

 

3. La Carme Mundet informa sobre la nova etapa del treball al Besós. Segueixen fent català per a nouvinguts, però ara ho fan a l’escola d’adults Martinet de nit. Ara també hi ha un grup de conversa en castellà per a senyores grans (se'n farà càrrec la Maria Altissen). A aquesta escola hi ha molt bones condicions per treballar i estaria bé informar-ne a Rella, ja que si hi hagués més voluntaris s’hi podrien tirar endavant altres activitats molt útils i necessàries per al barri.

 

4. Informació sobre la col·laboració amb can Basté. Es tracta d’alfabetització d’adults. Persones no alfabetitzades de diferents països aprenen a llegir i escriure en castellà alhora que aprenen la llengua. Hi estem treballant l’Albert Solà, la Glòria Pi i la Magalí Serra de Rella i l’Alfons Formariz que és qui ara ho ha de deixar.  Seguim el programa que es feia fins ara, inspirat en idees de Paulo Freire.  Tan l’Alfons com els que ens hi hem incorporat ara veiem que cal anar adaptant aquest programa a les necessitats del grup. Veiem que pot ser interessant parlar amb les persones que estan treballant amb adults a Martinet de nit per intercanviar experiències.

 

5. A can Vidalet ja s’ha fet una primera sessió de formació als monitors que hi fan reforç escolar. S’han fet dos grups, d’acord amb les demandes que havien fet els monitors: a un s’hi han tractat aspectes didàctics, metodològics i de currículum i a l’altre, resolució de conflictes, motivació i autoestima. S’ha seguit pràcticament el mateix esquema metodològic que utilitzem a la formació al programa Èxit: a partir d’uns casos concrets, es fa una reflexió, es posa en comú i se’n treuen unes conclusions per a millorar la pràctica educativa i per sentir-se més segurs i a gust amb la feina que s’està fent.

Està previst repetir aquests continguts, intercanviant els grups i també altres sessions per a tractar altres temes que ens han demanat. Un d’ells és “tècniques de relaxació” que proposem a la Dolors Marlet si el podrà fer ella, i accepta.

 

6. Sobre el programa Èxit, la nostra col·laboració ja es va acabar el curs passat, però no ens hi hem desvinculat del tot. Enguany ja han sigut els formadors que vam formar l’any passat els que han fet la formació als companys grans. S’ha fet una jornada d’avaluació/seguiment i la valoració ha sigut positiva. El Consorci proposa fer una trobada amb els coordinadors de centre sobretot per parlar de la delimitació de rols.

7. Noves demandes

7.1. L’Anna Briongos, de la Fundació Bayt al-Thaqafa ens va fer la demanda de persones per a fer reforç escolar (ajudar a fer deures) sobretot per a estudiants de 14 a 16 anys.

La Fundació Bayt al-Thaqafa és una entitat sense ànim de lucre que treballa amb immigrants d'origen arabomusulmán des de 1974.

Com que coneixem la trajectòria de l’Anna Briongos com a viatgera a Pakistan, Índia i altres països d’orient, en parlem una mica i ella es mostra oberta a qualsevol col·laboració que li demanem en aquest àmbit.

7.2. El Joan Antoja de la cooperativa ISOM del barri de Llefià de Badalona també demana persones per a fer reforç escolar al centre obert que s’inaugura dilluns que ve.

Aquest centre obert vol ser un espai de reforç socioeducatiu per a nenes i nens de 6 a 12 anys. Aquests infants els arriben derivats de serveis Socials. Comencen amb un grup de 20 nens i nenes i dos monitors. El treball està orientat sobretot a l’autonomia. Se’ls ofereix, durant tres hores,  un espai tranquil i unes persones que els poden donar un cop de mà a l’hora de fer les seves tasques. A l’arribar berenen, de 6 a 7 fan deures i després jocs tipus esplai, jocs dirigits que treballen valors.

Proposem al Joan que miri de posar-se en contacte amb mestres jubilats de Badalona. Podria fer-ho a través dels EAP. Nosaltres també estem interessats en saber si a Badalona existeix algun grup de mestres jubilats per a col·laborar amb ells i convidar-los a participar a Rella.

Acceptem les dues demandes i, com sempre, en demanem la seva concreció en un petit resum que en faciliti la difusió a Rella.

La propera trobada serà el dia 24 d’abril

Correu electrònic