A- A A+

Logo web

Pas a Pas: grup de recerca sobre el barraquisme a Barcelona

Mida de lletra:

El grup de recerca Pas a Pas va començar a treballar sobre el fenomen del barraquisme a Barcelona al voltant de l’any 2004. Constituït com un grup pluridisciplinari, entre historiadors, antropòlegs i geògrafs, els empenyia la voluntat de donar llum i rememorar una part de la història de Barcelona, que d’ençà del 1992 havia restat oblidada sota l’ombra de la nova Barcelona olímpica. Un anàlisi sobre l’estat de la qüestió va evidenciar la manca d’estudis globals sobre el fenomen, així com el desconeixement general per part de la ciutadania barcelonina que tendia a reduir la memòria col·lectiva a estereotips poc corroborats amb la realitat. Després de dos anys de recerca, recolzada per l’IPEC (Inventari del Patrimoni etnològic de Catalunya) se’ls va proposar preparar una exposició al MUHBA (Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona) la qual va ser inaugurada amb gran expectació l’any 2008 i prorrogada durant part del 2009. Fruit d’ambdós treballs, van sorgir el llibres : “Barraques. La ciutat (im)possible”, com monografia de la recerca i “Barraques. La Barcelona Informal al segle XX”, com a llibre- catàleg de l’exposició. Alhora, el treball engegat pel grup de recerca ha permès situar la història del barraquisme dins de la història, en lletra majúscula, de la ciutat.

 

Rafa Usero

Correu electrònic