A- A A+

Logo web

Les competències bàsiques

Mida de lletra:

En el meu darrer temps d’exercir de mestre em va tocar passar als meus alumnes de sisè el quadernet de les Competències Bàsiques. Hi havia textos i problemes que semblaven més una punyalada per l’esquena que no pas altra cosa. Veia manca d’informació als mestres de per on anirien els trets aquell any. Sense necessitat de dir quines proves serien, sí  que veia manca d’orientació. Tu tenies uns alumnes i unes matèries a ensenyar, el famós currículum; podies incidir més en uns aspectes que en altres, podies enfocar el contingut de vàries maneres. Estic pensant en Coneixement del medi o Matemàtica, per exemple.

Hi veig moltes variables que condicionen el resultat final.

1.- La confecció de les proves (de debò pensen a quin alumnat va dirigit? Perquè no és el mateix un del Pallars que altre del Baix Llobregat...)

2.- L’hora, la disposició dels alumnes en l’aula i la quantitat de temps que hi dediquen en desenvolupar les proves.

3.- La feinada, el criteri i l’actitud dels mestres que corregeixen.  

Ja sé que hi ha una sèrie de requisits i consells als mestres sobre com s’ha de fer. El problema és si poden, si disposen de prou temps i si tenen prou personal per a avaluar les competències.

I de tot això es fa la mitjana. Això vol dir que es fica tot dins el mateix sac. Sense tenir present qui puja i qui baixa, sense tenir present quina escola té més immigrants...

I aquestes dades per a qui són útils si desfiguren la realitat de cada indret? Crec que només perquè surtin al diaris i els lectors puguin considerar que els mestres haurien de treballar més en llengua o matemàtica. O perquè els polítics puguin omplir els seus discursos de bones intencions que després obliden.

Arribats aquí veig la necessitat de valorar més la tasca dels inspectors, Haurien de conèixer més la problemàtica de cada centre, ajudar-los i animar-los a solucionar els seus problemes. Més tot això que no pas en capficar-se en fer complir una normativa que sovint no té res a veure amb la realitat.

                                                     Rafa Usero, soci de RELLA

Correu electrònic