Mida de lletra:

L'estenedorL'estenedorL'estenedor

L'apartat de l'Estenedor dins del Racó del soci@, vol donar cabuda a texts literaris que ens facin arribar els socis o socies. 

La temàtica és lliure.

Els documents cal enviar-los a la persona de la junta responsable del web (veure dins de l'apartat Qui som, Contactar amb membres de la Junta) en un format que sigui editable. Si conté fotografies, s'han d'enviar separadament, amb títol. Dins del text, cal fer constar el lloc on s'han d'incorporar les imatges.