A- A A+

Logo web

La muralla de Barcelona

Mida de lletra:

Resum facilitat per la companya M. Rosa Mestres

LA MURALLA DE BARCELONA                                       30/01/2015

Ramon Bas (arquitecte)

 

 

 • Església del Pi (+ tota la ciutat vella) construïda amb pedra de Montjuic (gres quarsític)
 • Aigua, en l'època romana venia del riu Besòs, des de Montcada
 • 1a muralla de Barcelona -> S.I
 • S.IV (Barcelona té uns 3000-5000 habitants) -> refortificació de Barcelona => muralla de 4m d'ample i 8-10 m d'alt, amb torres que aguanten
 • s'aprofita la muralla del S.I i es fa la nova al costat: per fer-la ample, entre les dues muralles s'omple amb escultures, pedres de les cases que s'havien derruït...
 • tota la ciutat envoltada per una fossa

 • any 410 -> visigots entren a la ciutat -> s'hi estaran 3 segles -> Barna n'és la capital
 • -> arriben els àrabs -> convivència amb visigots -> musulmans s'hi estan un segle
 • any 811 -> Barcelona demana protecció en front del àrabs, i carolingis entren a la ciutat -> aquí apareixen els Comtes de Barcelona
 • any 885 -> atac d'Al-Mansur => Barcelona destruïda
 • als 7 mesos marxen i , i Barcelona recuperada pels Comtes de Barcelona
 • S XI i XII-> creixement ciutat cap el Besós // zona del Llobregat: conreus i convents
 • s XIII (~30.000hab) -> a les entrades de Barna hi ha portals (com duanes)

- francesos estan entrant cap a Girona,... -> amenaça francesos obliga a fer una altra muralla

el primer traçat segueix l'actual Rambla, que era una riera (només calia desbrossar-la, i ja tenien la fossa feta)

- a l'actual plaça de Catalunya la muralla tombava a la dreta, i havia de baixar fins el monestir de Sta.Clara

- és la muralla medieval -> feta amb urgència, per tant, dèbil

- no hi havia protecció per mar perquè hi havia molts esculls, bancs de sorra,..., que impedien l'entrada de vaixells -> no hi havia por

 

 

Pere III Cerimoniós

  • com es protegeix l'entrada per mar?
  • - Es fortifiquen extrems zona de mar + portal de Sta.Anna (a la paret nord)
  • reforç Pelai / Tallers / Joaquim Costa -> muralla de Pere III

  • - S’ubica la muralla per Ronda St. Antoni fins Drassanes -> incloïen horts (que permetien subsistir en cas de setge)

  • 1357 -> amenaça dels castellans
    • atac per mar de genovesos + castellans -> galeres catalanes els van fer fugir => cal protegir front marítim
    • a partir S.XVI -> baluards
   • 1642 -> Corpus de Sang -> dóna lloc a la guerra dels segadors => catalans empipats amb abusos cort Felip IV d'Espanya
   • guerra es perd => Barcelona passa a dependre de l'estat
   • Felip IV  construeix baluards (els 3 primers els havia construït la ciutat)
   • 1701 Comença Guerra de Successió
   • 1842 -> Espartero bombardeja Barcelona perquè obrers comencen a ser forts
   • 1843 -> Gral Prim hi torna (a Barna hi viuen unes 130.000 persones)
   • 1859 -> Madrid autoritza planificar eixample de Barna
   • 1869 s'enderroca Ciutadella, sempre que usos d'aquell espai siguin militars
   • Baluard del migdia -> “amagat” per un edifici fet per Vallhermoso (Madrid)
   • Camí de ronda -> per sobre muralla
   • Rambles // Rondes St.Antoni, St.Pere,... -> corresponen al fossar de l'exterior de la muralla

 

Restes actuals

 

Correu electrònic