A- A A+

Logo web

Reunió Grup Debat / Tertúlia

Mida de lletra:

Reunió del Grup de Debat/Tertúlia

Hem començat ja el curs, utilitzant nomenclatura escolar!, el grup ens hem tornat a posar les piles.

Pel que fa a la logística seguim igual,  ens trobem el dilluns al matí, amb una freqüència  mensual, ara bé sempre que calgui i el tema ho demani la podem variar.

Portem ja dues trobades  posant en comú els  nostres interessos, amb l’objectiu d’arribar al tema que volem compartir.  De temes n’han sortit molts, des de l’actualitat, actualment molt colpidora, fins altres que podríem dir, són dins l’àmbit de “cultivar l’esperit” o temes que en desconeixem les seves dinàmiques .

En aquest 1r trimestre estem considerant:

• ECONOMIA, Què és això tant complicat que mou la societat?

                        Banca ètica. Pot ser ètica la banca?

• POLÍTICA,  grans moviments actuals. Què està passant ?

                         Anem cap un gran canvi?

• CLIMA:    Què és el canvi climàtic? Quin paper ha tingut i té la 

                      nostra la civilització?

Per a tots els temes, necessitem documentar-nos i així poder arribar a més coneixement.  Ens manca l’anàlisi de l’expert/a que aporta els elements a fi i efecte de poder opinar i debatre amb més arguments.

Doncs aquí estem,  

fent les gestions per trobar la/ les persones que ens puguin ajudar.

Com també acabar d’ escollir el tema que més ens pugui interessar.

 

Correu electrònic