A- A A+

Logo web

RELLA i la Formació inicial dels mestres

Mida de lletra:

Ens omple de goig explicar-vos què hi ha darrera d’aquest títol.

 

Fa més d’un any que per raons que ara no vénen a tomb, vàrem connectar amb dos professors d’universitat que sempre s’han ocupat de saber com funcionava l’escola per dins. Ells mateixos durant la seva trajectòria professional han tingut experiències directes amb alumnes i mestres d’escoles primàries tant del sector públic com privat. A aquests professors se’ls va encomanar que coordinessin el Programa de Millora i Innovació en la Formació dels Mestres des del Consell Interuniversitari de Catalunya (MIF).

 

El Sr. Miquel Martínez i el Sr. Enric Prats, de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona van pensar des de l’inici que no podien obviar l’experiència i els criteris i les valoracions que podien aportar mestres i professorat jubilat amb inquietuds davant d’un projecte tan ambiciós i transcendent com el que els havien encomanat.

Per aprofitar aquest potencial i després d’unes reunions prèvies es va convocar tots els socis i sòcies de RELLA el passat 14 d’abril a una trobada on es va explicar detalladament per part dels dos coordinadors el projecte i es va demanar la col·laboració de tots els interessats en tasques concretes d'opinió i de recerca. Cal dir que a aquesta reunió hi van assistir unes vint-i-tres persones, que s’han mantingut actives a diferents nivells fins ara. Estem cap el final de la col·laboració.

 

Poques setmanes més tard, a rel d’una nova convocatòria, les persones de RELLA disposades ens vàrem organitzar segons aquest quatre eixos :

  1. Què pensem nosaltres de la formació Inicial ?
  2. Pensar estratègies de com descobrir el talent ens els Instituts de Secundària actual i influir en els processos d’orientació dels alumnes per captar els millors cap a la carrera de Magisteri.
  3. Com ajudar a redactar a cada mestre i professor de RELLA el relat sobre la que va ser la formació inicial de cada un de nosaltres.
  4. Com recollir l’opinió dels mestres joves, que fa menys de (quinze) vint anys que han acabat els estudis, sobre la formació inicial que varen rebre.

Perfil personal i professional del (nou) mestre/a novell/a.

Perfil personal i professional dels Professors de l’Escola de mestres.

En el marc de la formació inicial dels futurs mestres, hi ha paper dels mestres i professorat jubilats ? Si creus que sí, quin ?

Després d’un debat ple de preguntes, aclariments i matisos ens vàrem repartir segons preferències en quatre grups i en cada un d’ells es va triar un coordinador.

 

Cada grup va fer el pla de treball i el seu calendari per a treballar. No hem fet cap més plenari però podem dir que els grups 1, 2 i 4 han caminat. El grup 3 està esperant un debat amb els coordinadors per trobar camins per a dur a terme els seus objectius.

 

El grup 1 està en plena activitat fent enquestes a mestres amb les premisses previstes.

El grup 2 i 4 enviarà molt aviat les enquestes al socis de RELLA, perquè el nostre col·lectiu digui el que creu que ha d’ajudar a millorar la Formació Inicial, a través de la nostra col·laboració amb el MIF.

 

Dues coses per acabar.

La primera és que des d’aquí prenguem consciència (de) que és molt important que quan rebem les dues enquestes (punts 2 i 4) fem l’esforç de respondre a tots els punts sabent que la nostra resposta serà tinguda en compte. Posteriorment, amb tot el material recollit intentarem fer resums i mirarem de treure'n alguna conclusió.

I la segona. Estem molt contents que una instància pública, un sector de l’Administració, ens hagi demanat la nostra opinió (prèvia,) pensant (en) que la nostra experiència traduïda en opinió (te)valor i que pugui aprofitar-se. Esperem que no sigui l'última vegada.

És cert que ja ens havien demanat col·laboracions, (en el cas del) el Consorci d’Educació de Barcelona pel Programa Èxit i (en el cas de) les Conselleries d’Ensenyament i Benestar Social quan ens van demanar formar part d’un projecte d’ajuda a joves que viuen en els CRAE i que cursen l’ESO.

 

Estem contents i animats i agraïm als companys i companyes de RELLA per la feina que estem cuinant.

Us mantindrem informats.

 

Jordi Maduell

 

Opinió dels/les mestres sobre la seva formació inicial

Correu electrònic