A- A A+

Logo web

Crónica de l'assemblea

Mida de lletra:

El passat 18 de febrer es va desenvolupar l’Assemblea ordinària de l’Associació. En aquest cas però, la trobada reglamentària anual en la qual s’informa als socis del que s’ha fet l’any anterior i es rendeixen comptes, -un tràmit necessari, però alhora feixuc-, va tenir un significat molt especial perquè per primera vegada es produí la renovació total de la Junta directiva.

 

Els socis assistentes, en nombre considerable, van votar per unanimitat les candidatures presentades per als diferents càrrecs.  La nova Junta quedà constituïda per:

 

Albert Solà Puijaganer   -  President             

Quim Làzaro García  - Vicepresident

Rosabel Casajoana Botines  - Tresorera

Maria Guilera Escofet  -  Secretària

Maria Altisent Escolà  - Vocal

Pepa Carreras Albert  - Vocal

Jordi Mayol Calvet  -  Vocal

Anna Mestre Vergara  - Vocal

Montserrat Secall Cubells  - Vocal

Així doncs els socis fundadors de RELLA donaren pas, després de més de quatre anys de treball intens i també creatiu a un nou equip de persones que amb energia i il·lusió renovada portaran endavant de ben segur les tasques de gestió, dinamització i millora continuada de l’Associació.

 

En el tram final de l’Assemblea es succeïren les intervencions dels socis per comentar  temes exposats en la Memòria anual;  també alguns membres de la Junta sortint valoraren  positivament la seva experiència de treball i de relació personal en el si de la Junta; d’igual manera els entrants manifestaren la il·lusió i a la vegada el repte que els suposava integrar-se en la nova Junta.

 

I per acabar, en Jordi Maduell  ja com a ex-President de l’Associació agraí la dedicació prestada a totes les persones que han participat en la Junta des de la seva legalització.

 

Aquest recull de fotografies testimonien abastament l’ambient i els fets de l’Assemblea.

 

Correu electrònic