Mida de lletra:

1.- Arribada al Sincrotrò

2.- Interior amb el gruia.

3.- Primeres explicacions

4.- Monocromador de doble cristall de silici

5.- Anell d'emmagatzematge

6.- Interior del Sincotrò