Mida de lletra:

El Grup Educació avui, ha elaborat un document fruit del treball que han dut a terne conjuntament amb l'equip del MIF (Millora per la innovació i formació dels mestres) de la Universitat de Barcelona.