A- A A+

Logo web

Programa Seminari Filosofia

Mida de lletra:

SEMINARI FILOSOFIA

En aquest Seminari de Filosofia tractarem cinc autors -Plató, R. Descartes, D. Hume, I. Kant i F. Nietzsche- que, sens dubte, són pilars fonamentals del pensamentoccidental. Un filòsof grec,Plató, de qui Whitehead,un filòsof anglès del s. XX, va dir que tota la filosofia occidental eren comentaris al marge dels seus diàlegs; tresautors -R. Descartes, D. Hume, I. Kant- que pertanyen a la filosofia moderna (ss. XVII i XVIII) i que obren el camí d’això que se n’ha dit la modernitat (la nostra ciència o el nostres models socials); i un autor de la segona meitat del segle XIX -F. Nietzsche-, un dels filòsofs  més influents del s. XX, i no només en l’àmbit de la filosofia. 

El Seminari es desenvoluparà de la forma següent:

1. Dedicarem una sessió a cada autor.

2. Cada sessió tindrà dues parts.

3. La primera part de cada sessió consistirà en l'exposició de les principals idees de l'autor en qüestió durant una hora o una hora i mitja.

4. Després d'un petit descans, en la segona part de cada sessió llegirem i comentarem alguns textos significatius de l'autor.També podran formular-se les preguntes que es creguin convenientssobre l'exposició de la primera part.

Abans de cada sessió trobareu a la Web els textos que comentarem a la segona part de la sessió del Seminari. També hi trobareu un text més llarg, que us invito a llegir prèviament a la sessió: ens servirà perquè ens familiaritzem amb el llenguatge i algunes de les idees de l’autor que tractarem.

Correu electrònic