Històriques de grups

Històriques grups

Grup de Debat: Breve Historia de la Ética II

Mida de lletra:

El passat dilluns 17 de març ens vam troba amb els deures fets.

Sobre el tema de la història de la filosofia (està penjat a la web de Rella)

Havíem programat la lectura dels dos primers capítols del llibre de Victòria Camps, Breve Historia de la ètica.

Cap 1. Los sofistas y Socrátes. Las primeras peguntas.

Cap 2. Platón la ciudad justa.

 

Tothom vam coincidir sobre el llibre, en el sentit de que és molt clar fàcil de llegir i molt interessant.

La història del pensament sempre resulta un tema prou atractiu i enriquidor, i més si està ben explicat com és el cas.

 

La propera trobada serà El dilluns 28 d’abril a les 11h. Com sempre: CRP d’horta Guinardó, Tohus,8.

Seguirem amb els següents capítols:

El 3. Aristóteles.La vida buena.

    4. La ética helenística.¿Cómo  hay que  vivir?

    5. La ética medieval.Temor de Dios

    6. El Renacimiento. La invención del sujeto.

 

 

RELLLA. Grup de Tertúlia/debat.  Abril 2014

Grup de Debat: Breve Historia de la Ética

Mida de lletra:

El proper tema que tractarem serà dins la temàtica de pensament, és a dir partirem de textos filosòfics.  L’argument d’haver escollit aquest tema és per anar una mica a les fonts, als clàssics.

El llibre escollit és:BREVE HISTÓRIA DE LA ÉTICA, de Victòria Camps.

Farem la lectura dels dos primers capítols:

1.- Los sofistas y Sócrates, las primeras preguntas.

2.- Platón, la ciudad justa

 

Compartirem, un cop feta la lectura, reflexions sobre:

 

La moral i la justícia.  Origen de la moralitat .És just ensenyar moral?

                                Les lleis: la desil·lusió de la política.

                                Segons els sofistes,  ...el saber moral com a saber útil per ajudar als       homes a viure bé.

 

L’objectiu no és arribar a cap conclusió.  

Com a bon debat, gaudirem de la lectura, compartirem opinions, reflexionarem sobre el moment actual, ampliarem segurament els nostres punts de vista.

La propera trobada serà:  DILLUNS 17 DE MARÇ  DE 11H. A 13H.

                                          AL CRP D’HORTA GUINARDÓ. C/. Tohus,  8

 

Gravat. L’acadèmia d’Atenes,  Raffaelo Sanzio

 

 

Resum de la conferència sobre el valor de l'educació

Mida de lletra:
El passat dia 16, el Grup de Debats va organitzar la xerrada del Juan Manuel del Pozo, amb el títol: El valor de l'Educació: Ahir, avui i demà.
No cal dir, que el currículum i trajectòria del Juan Manuel del Pozo, ja eren a priori una garantia de la presentació.

El contingut va ser molt interessant presentant l'evolució de l'educació, des dels grecs fins fer una projecció de futur. Sobre tot va remarcar el aspecte de l'educació com a creadora i transmissora de valors.
El torn de paraules va ajudar a concretar alguns dels aspectes enumerats (formació de docents, sistema d'avaluació lligat a l'informe PISA, el valor de la paraula com a integrant de tots els valors troncals, etc.) i va ser evident l'interés per aquests tipus de debats.
 
Des del Grup de Debats es va manifestar que aquesta conferència podia esdevenir guió de properes reunions. Per aquest motiu adjuntem un esquema-resum de la mateixa, perqué serveixi d'orientació i de reflexió.
 
Van assistir quaranta persones 

El valor de l'educació: ahir, avui i demà

Mida de lletra:

Conferència:

EL VALOR DE L’EDUCACIÓ:  AHIR, AVUI I DEMÀ

Quan parlem d’educació podem tenir diferents punts de vista o diferents mirades.  Una propera, centrada en la situació actual, tan feixuga, que no ens deixa veure més enllà; una altra més aprofundida que valora el que hem fet i ens ajuda a confiar i pensar en el futur.

 

Ponent:

Joan Manuel del Pozo. Professor de Filosofia Antiga i Filosofia Políticaa la Universitat de Girona, ex-Conseller d’Educació i Universitats.

 

Dia i lloc:

Dijous 16 de gener de 2014, a les 11 hores. Mirarem d’acabar a la una del migdia.

Servei Educatiu de Ciutat Vella. Placeta del Pi, 2 (darrere de la Plaça del Pi)

 

Desenvolupament de la sessió:

Exposició del tema i després debat-col·loqui

Subcategories