Històriques de grups

Històriques grups

Acta Grup de voluntariat, abril de 2013

Mida de lletra:

Logo Grup VoluntariatActa grup de voluntariat dijous 24 d’abril 2013

Assistents: Dolors Marlet, Pepa Carreras, Rosabel Casajuana, Josep Gargallo, Hermínia Villà

Temes tractats: Revisió dels projectes

En aquests moments la participació dels voluntaris de l’associació es centra en el projecte de la DGIA, de l’Èxit del Consorci d’Educació i del projecte de desenvolupament i cooperació de l’Agència catalana pel desenvolupament. Referent a aquest últim la Núria Boixaderas ha vingut a la reunió per informar-nos del projecte ja que ella i una altra companya de l’associació hi col·laboren.

Després de valorar-ho ens hem desvinculat del projecte Lecxit de la Fundació Bofill. Hem constatat que un cop feta la demanda no hi ha hagut cap interès, per part de la Fundació, d' apropar-nos al projecte per mantenir-nos-hi vinculats, a més a més, no hi ha cap persona interessada en participar-hi. Sí però, que hem mantingut la vinculació amb els projectes: ATRA i Eduwiki, malgrat que de moment no s’hi ha apuntat cap voluntari.

Ens continua semblant molt interessant conèixer l’esplai de can Vidalet per tal de concretar la demanda que ens han fet sobre el reforç escolar. Demà dijous 25 de maig, dues persones del grup de voluntariat hi aniran per fer una conversa amb els responsables. Referent a aquest projecte hem valorat interessant posar-nos en contacte amb el grup de mestres jubilats del Casalet de l’Hospitalet per animar-los a què hi col·laborin

Quant a la valoració de l’apartat de voluntariat de la web no hem pogut arribar a cap conclusió ja que en aquest moments la companya que en fa la gestió i el manteniment l’està revisant i posant al dia.

Data per la propera trobada: dijous 6 de juny de 10 a 12 del matí al CRP d’Horta-Guinardó, carrer Thous 6-8

Métode de treball del grup de voluntariat

Mida de lletra:

 

Els temes més importants que s’han plantejat i discutits fins ara en les trobades del grup de voluntariat són: per una banda els que fan referència als criteris de fons de l’actuació dels voluntaris de Rella i que estan molt lligats al Codi Ètic aprovat en l’assemblea constituent del juny del 2012:

-       Article de la LEC, on l’Administració diu com ha de ser la col·laboració a les escoles dels mestres voluntaris

-       Convenis de col·laboració amb les entitats que fan les demandes

-       Assegurança civil dels voluntaris de l’associació

-       Canvis del Codi Ètic per ajustar-lo a les noves reflexions i posteriors decisions sobre l’actuació dels voluntaris

 

Per altra banda, la feina més quotidiana del grup és fer la valoració i l’acceptació si s’escau, de les diferents demandes que es van rebent a l’associació i que estan penjades a la nostra web en l’espai Gups de treball/Voluntariat.

En general l’associació rep força demandes interessants, gairebé totes relacionades amb educació (alguna no ho són) però de moment hi ha poques persones que s’hi apuntin!

Participació en el Projecte Èxit

Mida de lletra:

Enguany 8 voluntaris de Rella col·laborem en el projecte Èxit sobre el reforç escolar,  organitzat pel Consorci d’Educació de Barcelona.

La feina que fem és la d’assessorar els amics i amigues grans, monitors que ajuden els alumnes que s’han apuntat a aquest programa.

El nostre assessorament és sobre temes acadèmics però també sobre temes educatius relacionats amb la convivència, la relació educador/alumne, les emocions, les estratègies d’ensenyament, .... i també sobre el treball cooperatiu, tant el que es refereix als alumnes com el dels mateixos educadors.

La periodicitat de les trobades amb els amics i amigues grans és d’una cada mes o mes i mig i tenen una durada d’un parell d’hores. Les trobades d’aquest curs tenen l’objectiu de formar els coordinadors de cadascun dels grups d’amics i amigues, per tal que siguin autònoms i puguin desenvolupar ells mateixos les sessions de formació. Basem aquesta formació en l’aprenentatge per modelatge.

Aquestes reunions són força participades per tothom i intentem acabar amb unes conclusions de cada tema tractat amb l’objectiu de fer un recull de bones pràctiques educatives.

El nostre grup de jubilats voluntaris de Rella ens reunim de tant en tant, per compartir les nostres experiències de formació. Per a nosaltres és un plaer tornar a parlar d’educació, d’alumnes, d’estratègies didàctiques, .... amb tranquil·litat, sense la pressió d’acabar uns programes o de fer unes avaluacions! Ens sembla que transmetre la nostra experiència a uns joves educadors és molt interessant i alhora necessari. Ah! En les nostres trobades de voluntaris també berenem o de vegades esmorzem tot fent-la petar! Això també ens agrada molt!

Educació pel desenvolupament. Exposició al palau Robert

Mida de lletra:

Demanda per a les persones voluntàries de l’associació RELLA. Març 2013

exposicio palau robertL’Agència catalana pel desenvolupament (ACCD) juntament amb la direcció de cooperació internacional de l’Ajuntament de Barcelona i les entitats del sector, veient que hi ha un bon nombre de documentals, audiovisuals i materials expositius que s’han produït en els darrers quatre anys però han tingut escassa difusió, es proposen fer una exposició al palau Robert, del 15 de setembre al 15 de desembre.

És una exposició oberta a tots els públics i de molt baix cost que s’està fent amb la col·laboració desinteressada de les entitats implicades i l’aportació de les administracions.

 

S’han creat quatre comissions de treball que es reuneixen un cop al mes, i cada dos mesos es fa una sessió plenària:

-       Exposició: disseny i muntatge

-       Cerca i tria de documentals i vídeos

-       Continguts i comunicació

-       Educació: programació per a escoles

 

Llegeix més...

Subcategories