Històriques GDebats

Títol
Resum Conferència Sònia Fernàndez
Per on passa la Ciència? Hi ha novetats que seran determinants per la Humanitat? Què podem aprendre?
Antecedents ideològics del pensament de Ramon Llull
Sincrotrò
Seminari Ramon Llull. Els templers, Ramon Llull i la croada
Seminari RAMON LLULL
Visita guiada al Sincrotró Alba
Temes d'actualitat octubre 2016
Seminari de Poesia. Grup Debat. Cloenda
Les noves relacions personals: del compromís al desig. Crònica
Nou