Històriques RELLA

Històriques RELLA

Trobada juny 2014

Mida de lletra:

Dins d'aquest apartat, incorporem diferents documents i informacions.

 

1.-   Presentació que es va fer i que va servir per obrir la participació

 

Tot seguit el reportatge gràfic:

 

 

 

2.- Document amb el recull de les opinions i propostes que es van defensar

 

La Junta

Balanç del curs 2012-2013

Mida de lletra:

Benvolguda consòcia, benvolgut consoci

 

Des de la Junta Directiva de RELLA et volem fer arribar un petit resum del que han estat els aspectes més significatius de la nostra Associació, perquè creiem que és molt important que tothom tingui informació sobre el que hem anat fent tots plegats per tenir una visió general de les feines que hem anat duent a terme.

 

Com a associació hem de congratular-nos que el nombre de persones associades ha augmentat fins als 115. També de tenir en regla tots els papers que diuen que som una associació legal.

 

Internament, la vida de l'Associació ha pres una certa embranzida, segurament afavorida per l'augment d'associats. En destaquem els aspectes següents:


1. S'ha consolidat el grup de Debat que ha estat realitzant un estudi sobre la LOMCE que a principis de curs vinent es presentarà a tothom en una reunió amb aquesta finalitat.
2. S'ha creat el grup de Conversa d'anglès (inicial i avançat) que ha tingut un periodicitat setmanal i amb una participació d'uns 15 socis i sòcies.
3. S'ha consolidat el web de RELLA i estem aconseguint que hi hagi participacions per part de tothom per tal que es mantingui viva, activa. Creiem que, malgrat les dificultats tècniques que s'han presentat a última hora, la seva implementació anirà en augment.
4. També hem aconseguit regular el cobrament de les quotes als associats, superant així certs desajustaments que s'havien produït a rel del traspàs de les qüestions econòmiques entre la Federació i la nostra Associació.
5. Quant a l'assistència a la Taula de participació amb representants del Departament, cal dir que s'hi han integrat els grups del Casal dels Mestres de Sta. Coloma de Gramenet i del Casalet de l'Hospitalet. Un dels punts tractats i que sembla que arribarà a bon port és el referent que l'Administració es farà càrrec del pagament de l'assegurança dels voluntaris i voluntàries (tant de RELLA com d'altres) que col·laboren en centres educatius de Catalunya.
6. També cal destacar que als actes d'homenatge que celebren els diferents SS. TT. hi assistirem a partir del curs vinent com a membres de la Taula, juntament amb representants dels altres grups que s'hi han adherit i s'hi adheriran.

Llegeix més...

Documents Assemblea gener 2014

Mida de lletra:

 1.- Presentació de l'Assemblea 2014

                            2.- Acta de l'Assamblea del 7 de febrer de 2013, aprovada per unanimitat.

                            3.- Memòria corresponent a l'any 2013, aprovada a l'Assemblea del 29 de gener de 2014

                            4.- Resum de les activitats programades del Grup d'Activitats durant l'any 2013 i presentades a l'Assemblea de gener de 2014

                           5.- Resum del Grup de Voluntariat. Demandes rebudes i ateses durant l'any 2013. Presentació a l'Assemblea de gener de 2014

Document 1. Assemblea febrer 2013

Mida de lletra:

RELLA ha de sumar-se a crides alienes sociopolítiques i per tant d’educació ?

 

En els nostres objectius, creiem que els 7, 8 i 10, diem que volem tenir veu, fer-la sentir. També el nostre objectiu 14 diu que ens mantindrem independents ideo- lògicament.

En la pràctica interna de RELLA el tema no porta més problemes que l’elaboració d’aquesta opinió.
De cara enfora hem de dir que és in tema pendent importantíssim

El problema s’ha insinuat quan RELLA, de fet la Junta Directiva, ha fet publici- tat de convocatòries de Vaga General, Contra les Retallades, Manifestació de l’11 de setembre, Contra la intenció de retirar la immersió lingüística, i hem rebut alguna notícia de discrepàncies individuals de signes diversos

En general el calendari d’aquestes convocatòries et ve marcat i és llavors que la Junta Directiva ha d’actuar a corre cuita i pren consciencia del poc grau de re- presentativitat que te fins ara davant de decisions d’aquest tipus.

És per això que presentarem a votació en la propera Assemblea del 7 de febrer el text que hi ha a continuació per què entre tots orientem el que caldrà fer a partir d’aquell dia en cada situació.

El text que presentem a votació és :

“RELLA, Associació de Mestres i Professorat Jubilats, te vocació social progressista i és per això que creu que quan calgui ha de su- mar la seva veu a la d’altres instàncies que democràticament i pací- fica reclamin millores per l’Escola i la Societat.

Donada la diversitat, la pluralitat dels membres de la nostra asso- ciació i la diversitat i pluralitat de les demandes d’adhesió que po- dem rebre

APROVEM que ens afegirem a les convocatòries i manifestos que estiguin d’acord amb els nostres principis i objectius i que vinguin d’organitzacions unitàries * o manifestament majoritàries, relacionades amb l’Educació, conflictes sociolaborals ( sobretot si afecten a jubilats) i polítics.

La responsabilitat primera de les adhesions i convocatòries serà de la Junta Directiva, i quan convingui, en les Assembles de RELLA es valorarà com s’ha aplicat aquest acord.”

A Barcelona 7 de febrer de 2013

*Exemples : MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa), FMRPdC (Federació de Movi- ments de Renovació Pedagògica de Catalunya ), Somescola.cat. Convocatòries unitàries de Sindicats majoritaris, majories del Parlament...

La Junta Directiva

L’Assemblea va aprovar el text per amplia majoria. A Barcelona 7 de febrer de 2013