Participa

Suggeriments del soci@

Mida de lletra:

 

Suggeriments soci@Suggeriments soci@Suggeriments soci@

Hem afegit una nova secció anomenada Suggeriments del soci@ . En aquest apartat s'inclouran les aportacions que ens feu arribar que siguin d'interés per a tothom: propostes de lectures de llibres, exposicions, activitats que creieu d'interés, etc.

Sempre s'incorporarà el nom del soci@ per respectar l'autoria del mateix.

Esperem que sigui un racó molt viu i que ajudi al debat i al intercanvi d'opinions

 

 

L'estenedor

Mida de lletra:

L'estenedorL'estenedorL'estenedor

L'apartat de l'Estenedor dins del Racó del soci@, vol donar cabuda a texts literaris que ens facin arribar els socis o socies. 

La temàtica és lliure.

Els documents cal enviar-los a la persona de la junta responsable del web (veure dins de l'apartat Qui som, Contactar amb membres de la Junta) en un format que sigui editable. Si conté fotografies, s'han d'enviar separadament, amb títol. Dins del text, cal fer constar el lloc on s'han d'incorporar les imatges.