Relacions institucionals

Contactem amb el País!

Mida de lletra:

Un dels reptes que tenim a RELLA és l'establiment de contactes i col·laboracions amb els diferents grups d'associats i associades que es vagin creant en tot el territori català, tot salvant les distàncies geogràfiques.

 

Durant tots aquests cursos d'inici de la nostra activitat hem anat constatant que al voltant de l'Educació s'han anat organitzant diferents persones i entitats, una de les quals som nosaltres.

 

Llegeix més...

Taula de participació

Mida de lletra:

RELLA des dels seus inicis ha demostrat el seu interès per estar present de forma activa, en tots aquells organismes i estaments, en els que el bagatge dels seus soci@s pugui significar  una aportació positiva.

En aquesta línia, la presència de RELLA en la Taula de Participació, vol servir d'estímul perquè altres entitats i associacions s'hi sumin. 

En aquest apartat inclourem les reunions que es facin i les principals conclusions i acords que es prenguin.