Informacions RELLA

Contactes institucionals

Mida de lletra:

La nova Junta de RELLA ha mantingut en el darrer mes reunions amb la Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona i amb la Gerència del Institut Municipal d'Educació de Barcelona.

En ambdòs casos les reunions han servit per donar a conèixer el funcionament de RELLA i els diversos grups de treball i explorar possibles vies de col·laboració. 

També s'ha remarcat la necessitat de poder donar a conèixer RELLA en els diversos actes de jubilació i publicitar el web de l'Associació a les webs d'aquestes entitats. Per tot plegat s'han establert els interlocutors als que RELLA es podrà adreçar per concretar tots aquests aspectes.

 

 

 

Organització de la Junta de RELLA

Mida de lletra:

La Junta actual s'ha organitzat de la següent manera:

Presidència: Albert Solà, Maria Altisent.

Coordinació de les reunions de junta

Representació de Rella

Treball amb els diferents grups, coordinació (si no assisteixen a les reunions obertes)

Coordinació de les aportacions dels socis i sòcies

 

Vicepresidència: Quim Lázaro, Jordi Mayol

         Suplir el president

          Coordinació territori: relació amb altres associacions

          Representació davant administració i federació (i altres estaments)

 

Secretaria: Maria Guilera, M. Rosa Pérez

Documents oficials

Correspondència amb els socis: gestió de la llista de correus

Contacte amb la vocalia web

 

Tresoreria: Rosabel Casajoana, Pepa Carreras

         Control dels comptes

Cobrament de quotes

Control de les factures i pagaments

Liquidació impostos

Contacte amb la gestoria

 

La difusió de les tasques que te encomanades cada persona de la junta, creiem pot ser d'interés als soci@s en la mesura que pot fer més àgil la comunicació.