Històriques Educació Avui

Mida de lletra:

Idees per a la reflexió sobre el projecte Escola Nova 21

 

El grup “Educació avui” de RELLA va organitzar el passat 21 de novembre a la Sala del Museu Marítim de Barcelona una taula rodona sobre Escola Nova 21, juntament amb la FMRPC i el Diari digital d'Educació. Creiem que l'acte va ser un èxit, no només per les aportacions dels ponents i el debat posterior que es va realitzar entre els assistents a la sala, sinó també pel nombre de persones que varen assistir a l'acte, la majoria socis i sòcies de Rella, però també mestres en actiu i altres persones del món educatiu.

Els objectius del grup s'han complert. Tractar un tema educatiu de molta actualitat, obrir-ho a tota la comunitat educativa, sobretot als mestres en actiu i que allò que organitzem i debatem pugui tenir una dimensió pràctica, concreta, pugui ser útil a més gent, que no només sigui una reflexió teòrica i per a nosaltres. Exemple d'això és la col·laboració que ja fa més d’un any hem portat a terme amb el MIF de la UB que fa referència a la formació inicial dels mestres i el nou perfil del docent. El resultat ha estat un document que hem elaborat i que el tindreu aviat en la web de RELLA. També la nostra participació amb el projecte Ara és demà del Consell Escolar de Catalunya.

 

El nostre debat ha donat com a resultat les aportacions següents:

1.- El projecte EN21 vol ser generador de canvi del nostre sistema educatiu, sacsejar-lo, perquè surtin i es consolidin noves pràctiques educatives.

En el debat fet en el grup considerem que el paper clau l'han de tenir en aquest projecte els mestres i els claustres de les escoles. El mestre com agent de canvi, protagonista del procés. El projecte es podrà desenvolupar o no depenent del grau de convicció i de compromís que manifestin els mestres i les escoles. Cal que assumeixen el repte amb entusiasme i il·lusió si no és així l'experiència tindrà molts números que no arribi a bon port.

 

2.- Un dels aspectes que trobem a faltar en aquest projecte és la manca de referència a experiències educatives que han tingut una transcendència educativa cabdal.

Una d'elles és el paper que varen jugar les escoles del CEPEPC a finals del franquisme i començament de la democràcia en la defensa de l'escola pública, catalana i democràtica. La majoria avui són escoles públiques, hereves de l’escola activa republicana. No es pot silenciar la seva lluita per una escola pública catalana, democràtica, plural, de qualitat i innovadora.

També trobem a faltar una reflexió sobre el que va significar la LOGSE i la Reforma Educativa dels anys 90, amb totes les deficiències que es consideri que tenia, perquè va generar replantejaments de com treballar i ensenyar a la majoria dels mestres i professorat de les escoles públiques a Catalunya: l'acció tutorial, l’avaluació, el treball interdisciplinari amb els treballs de síntesi, la introducció de les TIC’s, el reconeixement de la diversitat de l'alumnat, la necessitat del treball en equip…

Per la seva incidència a tota la comunitat educativa, també trobem a faltar referències a l'Associació de Mestres Rosa Sensat i el seu paper en la formació de molts mestres durant molts anys. Els ICE’s. La Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB. El paper reivindicatiu en la defensa d'una escola pública de qualitat de la FMRPC i la FAPAPC i el MUCE.

És obvi que per qüestions històriques i polítiques, moltes vegades, en el nostre país han estat minories valentes i decidides, compromeses amb l'educació, que han impulsat experiències innovadores, però això avui no és el més desitjable. A l'ensenyament en el nostre país li cal un canvi i una transformació que l'han de generar la majoria dels docents amb la complicitat de tota la comunitat educativa. La proposta EN21 apareix en un bon moment en què es belluguen moltes coses en les escoles, i s'esperen també canvis per cobrir les expectatives d’un ampli sector del professorat i donar respostes a les actuals pràctiques educatives, davant la inhibició del Departament.

 

3.- Un altre aspecte que cal tenir en compte és que el projecte va dirigit tant a l'escola pública com a la concertada. Intenta abastar tota l'escola del país. Nosaltres que durant molts anys hem participat i treballat majoritàriament en la defensa de l'escola pública i la seva qualitat, tenim recels i no veiem clar aquest tracte igualitari, ja que ni les condicions de treball ni les finalitats no són les mateixes per unes i per les altres. L'escola concertada és una escola amb un projecte educatiu propi, però recolzada econòmicament pel Departament d'Ensenyament, amb més mitjans i recursos i capacitat de gestió interna que moltes públiques que es troben en unes condicions precàries i sense el recolzament necessari del Departament.

No obstant  valorem positivament que el projecte contempli tant l'escola pública com la concertada perquè pot representar un repte per a molts claustres, equips directius i mestres així com la capacitat de generar debat al voltant de com ensenyar i amb quines eines fer-ho.

 

4.-EN21 té les persones com a referent sobre com aprenen; la neurociència. "L'aprenentatge no és la simple tècnica que es transmet per imitació d'ensenyar el que un sap: cal fer servir el coneixement sobre l'aprenentatge. Cal actualitzar constantment les nostres recerques, investigacions sobre la manera d'ensenyar i aprendre.” (Trinitat Gilbert de L'ARA).

         Nosaltres afegiríem que mentre aprenem i ensenyem cal també donar afecte en un clima de complicitat, tenir empatia, saber gestionar emocions i sentiments, importantíssim en aquestes edats, saber gestionar la Intel·ligència emocional que es dóna a les nostres escoles. L'educació de l'afecte i en valors no es pot separar del coneixement, de l'aprendre.

 

5.- El projecte és un gran repte. Cal que sigui una experiència amb continuïtat, que hagi vingut per quedar-se i que acabi sent un referent positiu pel que s'ha aportat i fet. Que generi mimetisme i optimisme. Ganes de continuar.

         Ho veiem difícil sense el Departament d'Ensenyament. Un cop més ha deixat passar una oportunitat per liderar i protagonitzar el projecte. Uns canvis d'aquesta magnitud, tan profunds, que impliquen tanta gent, no podran arribar a bon port i/o tindran moltes dificultats, si no hi ha al darrera el Departament d'Ensenyament. No obstant creiem que, malgrat la no participació del Departament, cal continuar recolzant aquesta experiència i tot el que podrà representar de millora i qualitat de l'ensenyament públic.

         El paper de la Conselleria ha estat molt fluix, sense assumir responsabilitats concretes perquè organitza en paral·lel “Ara és demà” i des de fa temps no dóna suport als MRP, manté unes condicions laborals entre els ensenyants, imposades des de les retallades i amb molt poca voluntat i capacitat de negociar amb els sindicats (horaris, ratios augmentats, sous…).

 

6.- Segons la nostra opinió, un altre aspecte polèmic és la participació de Educaixa. És veritat que cal veure en conjunt totes les entitats que recolzen el projecte, com la reconeguda Fundació Jaume Bofill, la presència de la UOC i el Centre de la Unesco. En canvi, veiem problemàtic que en temes educatius hi participin d'una manera notòria entitats bancàries, perquè creiem que les seves finalitats no són neutres ni altruistes.

 

7.-El programa de l'EN21 vol conscienciar la societat de la urgència i possibilitat del canvi i crear coneixements i procediments per fer-lo possible.

No es tracta de fer un llibre de receptes per explicar-hi com s'han de fer activitats,sinó capacitar els mestres i les escoles perquè duguin a terme accions d'aprenentatge fonamentades i enfocades al propòsit de la formació integral. (Eduard Vallory a l'ARA). Totalment d'acord en aquest concepte de formació integral. I evidentment conscienciar la comunitat educativa i el país de la necessitat que avui, amb urgència però sense presses, es produeixin d'aquests canvis en el món educatiu.

 

         8.- Un aspecte del projecte que hem valorat com a positiu és el treball en xarxa, l'intercanvi d'experiències i el treball en equip. També hem cregut important la proposta d'organitzar l'ensenyament des del territori perquè creiem que els municipis hi tenen un paper molt important. Focalitzar la gestió i organització escolar des del territori pot facilitar molt les coses, i no només des del punt de vista geogràfic sinó des del de la tasca docent. Aquí la Diputació de Barcelona, pel seu grau de compromís en el programa, podrà tenir un paper cabdal de facilitador i impulsor del projecte.

 

9.- Hem valorat positivament que el projecte EN21 defensi que avui, en la societat del coneixement, en canvis constants i permanents, des de l'escola ens hem de plantejar com han d'aprendre els alumnes. L'educació ha de servir per formar persones capaces de créixer en aquests nous contextos i que sàpiguen donar respostes a noves realitats.

Cal l'adquisició de coneixements a  partir de les competències. El programa fa notar la importància de saber relacionar, analitzar i crear. Ressalta l'aprenentatge inductiu del mètode científic i també del treball interdisciplinari.

El concepte de societat líquida de Bauman està aquí present, no només pel que fa referència als coneixements, sinó també als valors. Els canvis científics i tecnològics canviaran les nostres vides. La clau és que nosaltres siguem amos d'aquest procés.

Durant molts anys el context de l'escola ha sigut molt estable, però ara ja no és així ens diu l'Eduard Vallory, director de l'Escola Nova 21.

 

10.-RELLA, com associació  de mestres i professors jubilats, però interessats a crear un espai d'opinió en el marc de l'educació i a pesar d'algunes incògnites i dubtes del projecte de l'EN21, té intencions de col·laborar amb els FMRPC per fer aportacions i donar els nostres punts de vista durant la realització del programa.

Una altra qüestió a apuntar però seria,quin paper han de tenir avui els FMRPC? Caldrà fer autocrítica? Quina és la seva posició? Els dies 10 i 11 de març a Figueres s'organitzen unes Jornades sota el títol ;”Els MRP i la transformació educativa” on es parlarà del futur immediat dels MRP i el seu paper a jugar en el futur immediat del món educatiu a Catalunya. Això també fa falta.

Els canvis profunds, importants, van a vegades més a poc a poc del que voldríem, sobretot si volem que afectin i siguin protagonistes d'ells, la majoria de les persones implicades. I una altra cosa que hem d'aprendre és que quan volem innovar i introduir canvis profunds, en aquest cas en el sistema educatiu, no partim mai de zero. Abans que nosaltres hi ha hagut altres que han marcat camí. És bo, en aquests moments, tenir en compte això.

 

A pesar de les incògnites, els recels i algunes crítiques que hem manifestat, ens sembla interessant la proposta, la veiem positiva, ja que és potent i valenta i es fa en uns moments necessaris per a l'educació del nostre país. Lamentem la inhibició del Departament d'Ensenyament i ens oferim a col·laborar amb el MRP per aportar els nostres punts de vista a mesura que el calendari vagi avançant. Que el camí dels estels sigui favorable a aquest Projecte. Ho necessitarà.

 

Grup "Educació avui" de RELLA

11 de gener 2017

Mida de lletra:

El Grup Educació avui, ha elaborat un document fruit del treball que han dut a terne conjuntament amb l'equip del MIF (Millora per la innovació i formació dels mestres) de la Universitat de Barcelona.