Textos  de Hume \\\ RELLA
GRUP DEBATS
TEXTOS DE HUME
Us podeu baixar els textos de lectura prèvia, els textos per comentar i l'esquema de les sessions.en format pdf.