Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
NOVES RECOMANACIONS ESTIU \\\ RELLA
RECOMANEM
NOVES RECOMANACIONS ESTIU

2. INFORMES O DOCUMENTS


PARLEN ELS NENS I NENES: EL BENESTAR SUBJECTIU DE LA INFÀNCIA A BARCELONA. Estudi fet per l'Institut lnfància i Adolescència sobre que pensen els nens i nenes sobre el seu benestar.

DOCUMENTS O INFORMES

PARLEN ELS NENS I NENES: EL BENESTAR SUBJECTIU DE LA INFÀNCIA A BARCELONA. Estudi fet per l'Institut infància i Adolescència

"Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona"és un projecte de coneixement sobre el benestar dels infants a la ciutat des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme.

Impulsat per l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i realitzat per l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona, el projecte vol ser una eina de recerca periòdica d'ampli abast social i territorial per conèixer com estan en diferents àmbits de les seves vides els nens i nenes de 10 a 12 anys. El projecte es basa en metodologies participatives i en la recerca orientada al canvi, a partir de l'anàlisi de les propostes dels nens i nenes de millora del seu benestar.

El projecte "Parlen els nens i nenes" es fonamenta en el dret dels infants a ser escoltats i que les seves opinions siguin tingudes en compte i, alhora, en el seu dret a ser una peça clau i que tothom actuï pensant en el seu interès.

El projecte es desenvolupa en tres fases:

1. Enquesta sobre benestar subjectiu: es recullen dades sobre benestar dels infants preguntant directament als nens i nenes i no a les persones adultes amb qui conviuen. Participen a l'enquesta 4.000 nens i nenes d'entre 10 i 12 anys de la ciutat, en una mostra representativa per a tots els districtes, gràcies a la complicitat de 52 escoles de la ciutat. (notícia sobre l'enquesta)

2. Tallers participatius: es fan 84 tallers participatius a les escoles participants i 2.000 nens i nenes ajuden a interpretar els resultats de l'enquesta i fan propostes de millora del seu benestar adreçades a l'Ajuntament i altres administracions, les escoles, les famílies i als mateixos nens i nenes. (notícia sobre els tallers)

3. L'Agenda dels infants: el coneixement generat en l'enquesta i els tallers s'analitza i sintetitza en aquesta agenda de propostes dels nens i nenes de Barcelona. L'objectiu és obrir diàlegs socials i debats informats per trobar solucions, amb responsabilitats compartides, a les seves demandes. El Grup Altaveu, conformat per una trentena de nois i noies d'11 a 13 anys que han participat a totes les fases del projecte, s'encarrega de donar a conèixer l'Agenda dels Infants als responsables polítics, serveis municipals, entitats i agents socials de la ciutat, començant per l'alcaldessa. (notícia sobre la presentació de l'Agenda)