Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
COMUNICAT DE LA FMRPC: PER UN ESTIU EDUCATIU PER A TOTHOM. 28/04/20 \\\ RELLA
JUNTA
COMUNICAT DE LA FMRPC: PER UN ESTIU EDUCATIU PER A TOTHOM. 28/04/20
També podeu consultar
MÉS COMUNICATS DE LA FMRP
EN TEMPS DE CORONAVIRUS


"Sobre la futura Preinscipció a Ensenyaments Obligatoris" 30/04/20.

"Que no es vulnerin els drets d'infants i adolescents durant la crisi del Covid19" 24/04/20.

"Educació en temps de Coronavirus" 04/04/20.


COMUNICAT DE LA FMRPC: "PER UN ESTIU EDUCATIU PER A TOTHOM"

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
Dimarts 28 d'abril de 2020

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya volem deixar palesa la situació de vulnerabilitat que genera aquesta situació d'emergència pel que fa a les oportunitats educatives. És per això que us comuniquem les següents propostes:

a. Contínuum Final de curs - Estiu educador - Tornada al setembre.
Ha d'existir un pont entre el final de curs i l'estiu educador: seria interessant que hi pogués haver un acabament presencial amb tutor/a i companys de classe i escola, on l'acollida, l'escolta, el sentit de pertinença i l'acompanyament en fossin protagonistes, juntament amb una mirada projectada a l'estiu i a la tornada al setembre.
I un altre pont entre l'estiu educador i l'inici de curs amb l'acollida, l'escolta i l'observació/detecció de possibles alarmes per part dels agents educatius.

b. Paper dels municipis i de les administracions en un estiu educador: lideratge, planificació i coordinació en el seu territori i en l'àmbit de la seva competència. Cal destinar recursos per fer front aquesta situació: Estat, Generalitat i Ajuntaments han de poder coordinar-se i escoltar els diferents agents educatius per oferir oportunitats educatives en clau d'equitat i igualtat d'oportunitats.

c. Paper de les escoles/docents en la diagnosi i acompanyament de les famílies més vulnerables: estar a disposició (si més no al juliol), per a la cessió d'espais o per ajudar a detectar els infants i joves en aquesta situació de més vulnerabilitat.

d. Posar en valor les entitats de lleure educatiu, tercer sector i voluntariat: que han de poder coordinar-se, en condicions adients, amb els centres educatius i amb les administracions.

e. Estiu no escolaritzador. Realització d'activitats portades per personal educador de lleure, expert en la gestió eficient d'aquestes, que fa molts anys que es duen a terme al nostre país, i que ara viu una situació excepcional de profunda crisi.

f. Estiu socialitzador. Prenen especial importància el contacte amb els companys, la natura i l'aire lliure per a la salut física, emocional i psíquica d'infants i joves.

g. La repercussió de la situació actual va molt més enllà de l'estiu. És per això que és necessari el manteniment de les activitats d'educació no formal després d'aquesta situació excepcional, a efectes d'equitat i de complementarietat educativa.

Tot plegat podrà ser efectiu seguint totes les mesures sanitàries i els criteris que les autoritats competents vagin establint. La situació actual i de futur fan necessari un estiu educatiu per a tothom, en clau d'equitat i d'igualtat d'oportunitats.