Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
XERRADA ESCOLA INCLUSIVA    13/02/23 \\\ RELLA
+ FOTOS
XERRADA ESCOLA INCLUSIVA    13/02/23 \\\ RELLA
XERRADA ESCOLA INCLUSIVA    13/02/23 \\\ RELLA
GRUP EDUCACIÓ AVUI
XERRADA ESCOLA INCLUSIVA 13/02/23
El Grup d'Educació de RELLA estem treballant el tema de L'ESCOLA INCLUSIVA, i veient que és un tema d'actualitat i que genera molts problemes de portar a la pràctica el Decret d'Escola Inclusiva a la realitat dels centres educatius, fem una Trobada oberta a tothom per parlar-ne i fer-ne un debat obert.

La Xerrada la farà Teresa Huguet, Comelles, sota el títol:
" LA INNOVACIÓ SENSE INCLUSIÓ ESTÀ BUIDA DE QUALITAT HUMANA"

DIA: dilluns 13 de febrer
HORA:: a les 10,30h
LLOC: Rosa Sensat

Us hi esperem

Veure més informació aquí


Aquest és un resum del treball fet pel Grup d'Educació a la reunió del passat dilluns 9 de gener

ESCOLA INCLUSIVA

En primer lloc, passem a comentar el Decret d'inclusió; La proposta que fa suposa una organització on estan implicades les famílies, els mestres, els claustres... Per aquesta organització no proposa cap reglament, i utilitza un llenguatge molt complicat, Per dur-lo a
terme, calen més mitjans econòmics i la estabilitat del professorat. Pressuposa una gran feinada però sense invertir en mitjans. És un compendi de frases boniques, però que, en el fons, no són viables. No parla, per exemple, de com es comunica a les famílies que hi ha infants amb dificultats. Tampoc parla de formació específica pels mestres per tractar aquests infants
amb especials necessitats. Tampoc comenta com es fa la proposta a les escoles petites.

La Dolors parla de la seva experiència amb infants sords; No hi ha ajuda per part del departament, tant sols paraules boniques (el departament tant sols va acceptar el canvi de l'horari lectiu de 9 a 14h i poder deixar les tardes per atendre particularment els alumnes.

També cal tenir en compte que en una classe hi pot haver infants amb diversitat de discapacitats. Es continua evidenciant la manca de recursos per part del departament.
Ens preguntem si l'escola pública ha de donar resposta a tot l'alumnat. El decret presenta un marc ideal, on els mestres haurien de sortir preparats per acceptar i entendre la diversitat que tindran a les classes.

Malgrat això i que el decret és un decret de màxims sense desenvolupar, hi ha moltes coses que ja s'estan fent a les escoles: grups flexibles, currículums adaptats....

Veiem que la inclusió no pot ser tant sols per aquells infants amb diversitat funcional física o sensorial, si no que hi ha un altra tipus d'inclusió que també s'ha de contemplar: Hi ha diversitat econòmica, acadèmica i social, ja que tot s'ajunta a les aules; hi ha d'haver
consciència d'equip i d'escola i cal que l'equip directiu en sigui el promotor.

Valorem el fet de si l'escola pública ha de donar cabuda tothom. En principi es creu que si, però s'ha de valorar cas a cas. En cap moment es desvaloren les escoles d'educació especial. Creiem que ha de ser l'escola, juntament amb els especialistes corresponents, qui ha de decidir si l'infant pot o no seguir un curs amb normalitat o si haurà de fer una educació compartida o si haurà d'anar a una escola d'educació especial. També s'apunta que, en el cas dels infants amb alguna disfunció, puguin anar a les escoles del seu barri per tal que hi hagi continuïtat amb els altres infants de l'escola.

En el cas que en una escola hi hagi especialistes, haurien de ser aquests els que entressin a les classes, i no treure els alumnes per fer recuperació, excepte en algunes estones determinades.

El que si que veiem molt clar i evident és que, amb aquestes ràtios es fa molt difícil fer una integració ben feta, ja que difícilment es poden atendre les necessitats dels infants. Caldria que el departament tingués un responsable de saber com va la integració a les escoles, que ajudes a resoldre qüestions com: quin paper juguen els alumnes respecta la inclusió? Com accepten els infants diferents? Com s'organitzen les famílies per afrontar-ho? Com ho defineixen les AMPA's? Hi ha vegades en que escola i família tenen diferents punts de vista i cal anar a una per fer una bona integració. Així mateix, cal que tot el claustre estigui d'acord en que l'escola
sigui inclusiva.

Per això, caldria canviar la formació inicial dels mestres, per tal que tothom acabés magisteri
amb la idea que l'escola ha de ser integradora.

Per tal d'aclarir una mica més els conceptes, proposem que a la propera trobada vingui algun entès a parlar-nos sobre l'escola inclusiva, quina és la realitat i amb quines dificultats es troben les escoles que ho són. Quedem a l'espera de saber si s'ha trobat alguna persona que ens pugui fer la xerrada.

Resum fet per Jordi Riera Coordinador del Grup

La conferenciant és la Teresa Huguet Comelles Psicopedagoga. Ha treballat en diversos Equips d'Assessorament Psicopedagògic de Catalunya. Assessora tècnica del Dep d'Educació del 2006 al 2012. Té diverses publicacions sobre educació, avaluació i intervenció psicopedagògica, entre altres,