Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
ARTICLE AL BLOG DE RELLA D'EL DIARI DE L'EDUCACIÓ  27/01/23 \\\ RELLA
BLOG DE RELLA
ARTICLE AL BLOG DE RELLA D'EL DIARI DE L'EDUCACIÓ 27/01/23
LA INCLUSIÓ ESCOLAR

La Carme Graells Piqué del Grup d'Educació de RELLA  ens fa una reflexió general sobre aquest tema que està treballant actualment  el grup.

Veure l'article aquí
LA INCLUSIÓ ESCOLAR


Tots els ensenyants i docents, com també monitors i altres persones d'educació en el lleure ens adonem que no tots els infants aprenen igual i que el procés ensenyament- aprenentatge és ampli i divers.

Sabem que la inclusió implica acolliment, acompanyament i acceptació cap als altres, contrari a segregació i marginació, com també que tots els infants tenen dret a aprendre i a ser estimats.

Hem de tenir molt present, que incloure a tots els nens i nenes del municipi per l'aprenentatge, requereix un plantejament no tant sols de l'escola sinó de tots els nens i nenes nouvinguts d'altres cultures que necessiten participar conviure i compartir les vivències amb altres nens i nenes del municipi per tal que la integració esdevingui una realitat. Perquè es compleixi aquest objectiu fa falta molts més recursos de les diferents administracions, com també un treball en xarxa dels diferents departaments de la generalitat i altres entitats municipals com són: el consell escolar municipal i el departament de benestar social del municipi.

Cal recordar que totes les persones aprenem a partir d'una motivació i un interès pel que s'observa, es realitza i es comparteix.
Per motivar-se, les connexions neuronals que es produeixen al nostre cervell, estan en funció de la quantitat de dopamina i altres neurotransmissors que es produeixen entre aquestes. La dopamina augmenta quan hi ha més curiositat i novetat per alguna cosa, a la vegada que també es millora l'atenció i l'interès. Si l'infant és conscient del seu procés d'aprenentatge, augmenta el seu nivell de dopamina i com a conseqüència millora l'atenció selectiva.

Aquesta tesi la corroboren molts estudis de recerca realitzats a les darreres dècades als EEUU.

Quan les situacions socioeconòmiques esdevenen més desfavorables per la qualitat i quantitat d'experiències viscudes al llarg dels anys, sovint disminueix la curiositat per aprendre, es fa més difícil el processament de determinada informació, també és més difícil l'adquisició de coneixements previs pel desenvolupament de la memòria comprensiva necessària per establir relacions entre diferents conceptes.

Els aprenentatges més interdisciplinaris requereixen una intervenció neurològica tant de l'hemisferi esquerre com del dret, i aquesta interconnexió fa que es millori la memòria de treball, la presa de decisions, la gestió emocional i també l'entrenament de les tasques a nivell motriu.

Per incidir en la inclusió escolar de tots els alumnes, tant de l'escola com a les activitats del lleure a nivell municipal són necessaris molts més recursos tant personals com materials. Es necessita una formació continuada de tots els professionals, un reciclatge en eines innovadores per a confegir i adquirir nous materials, etc. Cal dir que tots els recursos i l'ús d'aquests han de ser revisables i avaluables.

També cal una millora en la distribució adequada de tots els recursos disponibles, a la vegada d'establir una anàlisi d'avaluació formativa malgrat sovint es generen dubtes i preguntes tant necessàries per la millora de la inclusió social i escolar.
Gener del 2023.

Carme Graells Piqué.