Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
BLOG DE RELLA AL DIARI DE L'EDUCACIÓ  07/11/23 \\\ RELLA
BLOG DE RELLA
BLOG DE RELLA AL DIARI DE L'EDUCACIÓ 07/11/23
Aquí teniu l'article que ens ha fet en Jordi Grau, gestor de projectes i tècnic responsable de l'EM2O dins la Direcció d'Educació de l'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Barcelona, que porta la gestió de l'ESCOLA MUNICIPAL DE SEGONES OPORTUNITATS de Barcelona.
En Jordi Grau, ha fet una xerrada sobre aquest tema, organitzat pel Grup d'Educació de RELLA i obert a tothom, el dilluns 6 de novembre a Rosa Sensat,

Veure l'article aquí


Escola Municipal de Segones Oportunitats – EM2O.
Un servei per a refer trajectòries educatives.


L'abandonament escolar, ja sigui durant l'educació obligatòria, com també durant els estudis post obligatoris, afecta a més del 10% de la nostra joventut.

L'Ajuntament de Barcelona, ciutat compromesa amb els objectius de les ciutats educadores, ha posat com una de les seves prioritats la lluita contra les conseqüències d'aquest fenomen. Aquest és el motiu pel qual, l'any 2019, posa en marxa el nou servei de l'EM2O.
L'EM2O és un servei socioeducatiu que té per objectiu refer trajectòries educatives de joves d'entre 16 i 21 anys que han interromput el seu itinerari en l'etapa obligatòria o en l'etapa post obligatòria.

S'ha dissenyat a partir de d'experiències d'èxit d'entitats privades del tercer sector, algunes vinculades a l'Associació Espanyola d'Escoles de Segona Oportunitat, i dels programes de garantia juvenil de la Generalitat de Catalunya gestionats pel SOC (Servei d'ocupació de Catalunya).

L'escola disposa de 45 places per curs. El programa formatiu que s'ofereix té una durada equivalent de com a mínim dos cursos, que van de setembre a juny.

L'accés a la em2o és voluntari i la formació és gratuïta.

Els joves poden accedir al servei per iniciativa pròpia o mitjançant la proposta de:

- equip de professionals del servei d'orientació del Consorci d'Educació de Barcelona (administració pública competent en estudis obligatoris i post obligatoris de la ciutat),
- equip de professionals dels centres de serveis socials municipals de l'Ajuntament de Barcelona.

La em2o ofereix:
- l'oportunitat que cada jove construeixi, amb el suport d'un tutor/a de referència, el seu recorregut formatiu ajustat a les seves necessitats i interessos.
- Formacions tècniques professionals ("tastets d'oficis", programes de formació i inserció, certificats de professionalitat, cicles de formació professional de grau mitjà i superior, certificats de professionalitat, formacions a mida).
- Un equip de professionals interdisciplinari format per persones de l'àmbit de l'educació, l'orientació laboral, la psicologia i el treball comunitari.
- Generar espais d'orientació, acompanyament i suport educatiu.
- Obrir portes que permetin accedir a diferents nivells educatius i acreditacions professionals.
- Acompanyar, orientar i fer costat al conjunt de joves en la seva transició cap a la vida adulta.
- Facilitar el seu retorn al sistema educatiu reglat, en cas que hagin abandonat prematurament els estudis obligatoris i post obligatoris.
- Capacitar-los perquè puguin accedir al mercat laboral.
La metodologia de treball es centra en la persona - cada jove és el protagonista del seu futur- i a realitzar un seguiment permanent amb tutoria i orientació personalitzada. Tot això per a garantir l'èxit de la seva transició cap a una autonomia i independència més àmplia.

La em2o ofereix un programa que es fonamenta en cinc eixos d'accions:

1 Diagnòstic i apoderament.
Aquest primer eix de treball té un triple objectiu:

· diagnosticar i avaluar la situació de cada jove en la seva globalitat.
· empoderar al jove amb la recuperació de l'autoestima, ajudar-lo a detectar les seves potencialitats, els seus talents i a expressar-los.
· conèixer els seus punts forts, febles i com pot gestionar-los i superar-los.

2 Definició d'un pla personal de treball (PPT).

Objectius:
· informar i orientar a nivell formatiu i laboral perquè els joves tinguin la informació que els ajudi a triar quin tipus de formació o camp professional els agradaria desenvolupar.
· cada jove, amb el suport de la tutoria, definirà un pla personal de treball, PPT, en el qual expressarà per escrit el que vol fer i quines metes es proposa aconseguir en funció de les seves potencialitats i desitjos.

3 Execució del pla personal de treball (PPT). Formació.
L'objectiu d'aquest eix és l'execució del pla personal de treball (PPT). A aquest efecte, la metodologia a aplicar es fonamentarà en:
· orientar, acompanyar i fer costat al jove en la seva integració en el sistema educatiu o preparar-lo per a la seva incorporació en el mercat laboral.
· la realització per part dels joves d'un conjunt de formacions:
a) en aspectes socials i personals
b) formació bàsica i transversal,
c) formació tècnica professional.
4 Activitats d'oci educatiu, esport i aprenentatge i servei.
Aquestes activitats són un conjunt d'iniciatives i experiències per als joves que es realitzen dins del programa del em2o, els divendres de cada setmana.

Els objectius d'aquestes activitats són:
- afavorir la integració a l'escola,
- generar una relació positiva amb el procés d'aprenentatge,
- afavorir l'organització i la gestió del propi temps (diferenciar els espais i els moments de treball i d'oci),
- prevenir l'absentisme i l'abandó,
- donar als joves l'oportunitat de conèixer i experimentar realitats diferents al seu entorn,
- donar-los l'oportunitat de ser coneguts i reconeguts pel conjunt social que els envolta.

5 Acompanyament amb les famílies.
La relació amb les famílies de les persones joves, principalment quan són menors d'edat, és un aspecte que rep especial atenció des del servei.

L'objectiu és potenciar el vincle i la implicació de la família en el procés educatiu.

Aquests eixos es desenvolupen en dues fases segons:
Fase 1
- Diagnòstic i apoderament
- Definició d'un pla personal de treball (PPT)
- Execució del pla personal de treball (PPT). Formació en aspectes socials i personals, bàsica, transversal i "tastos d'oficis".
- Activitats d'oci educatiu, esport i aprenentatge i servei.
o Treball d'acompanyament amb les famílies.

Fase 2 (a desenvolupar en els centres de formació reglats o especialitzats vinculats amb el em2o)
- Formació tècnica professional en els centres reglats o especialitzats (programes de formació i inserció, certificats de professionalitat, cicles de formació professional de grau mitjà i superior, certificats de professionalitat, formacions a mesura).
- Tutoria i formacions de reforç en competències per a donar suport a la continuïtat i l'èxit de la formació tècnica professional.
- Aquest curs 2023-24 és el cinquè des que l'EM2O va començar en 2019.

L'EM2O és gestionada mitjançant un contracte de serveis per dues entitats del tercer sector, pioneres a Espanya en aquesta mena de centres E2O, que pertanyen a l'AEE2O, com són Salesians Sant Jordi i la Fundació El Llindar.

Actualment disposem d'un edifici propi d'uns 300m2 més un equipament juvenil que ens cedeix alguns espais. Això ens permet atendre 45 joves cada curs en la fase 1.

Indicadors
Curs 2023- 2024
Joves inscrits 120
Joves inscrits Fase 1 45
Joves inscrits Fase 2 70

Des de l'inici de l'em2o, setembre de 2019, fins a setembre de 2023
Joves que han iniciat la Fase 1 203
Joves que han desenvolupat la Fase 2 183
% Èxit transició de Fase 1-Fase 2 90%
Mitjana de cursos de vinculació dels joves 2,2
Joves que han interromput el programa 31 (15% del total de 203)
Joves que han interromput la Fase 1 22 (11% del total de 203)
Joves que han interromput la Fase 2 9 (4% del total de 203)

Fortaleses:
- Capacitat d'adaptació permanent de les accions i continguts del programa a les necessitats de cada jove.
- Coordinació i sinergia d'accions amb les institucions i persones que incideixen en el desenvolupament els joves, amb una visió integral i integradora.
- Treball individualitzat i en grups reduïts de fins a 15 joves.
- Alta intensitat en tutories, orientació i acompanyament a cada jove perquè tingui èxit en el seu retorn a la formació i posterior inserció laboral, si així ho desitja.
- Gratuïtat del servei que inclou totes les formacions (les de la pròpia EM2O i les que es realitzen en els centres de formació externs), targetes de transport públic per a desplaçaments i esmorzar durant la Fase 1.

Reptes i propostes de futur.
- Incrementar la capacitat per a atendre més joves amb la creació d'una altra nova escola.
- Incrementar la vinculació entre l'EM2O i els serveis d'inserció laboral municipals (Barcelona Activa) per a facilitar llocs de treball de qualitat a la nostra joventut.
- Consolidar aquest model com un complement del sistema educatiu reglat i mantenir la seva autonomia de gestió.

Jordi Grau
Gestor de projectes i tècnic responsable de l'em2o
Direcció d'Educació
Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida
Ajuntament de Barcelona.