Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
Grup Voluntariat \\\ RELLA
L'Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval) en què RELLA col-labora des de fa molt temps, aportant voluntaris educatius per donar suport al seu treball amb nens, adolescents i joves del RAVAL

Si voleu saber-ne més sobre l'AEIRaval: aquí
Si voleu fer voluntariat educatiu o col·laborar amb ells amb altres tasques, trobareu més informació aquí

ESPEREM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
VOLS FER VOLUN­TA­RIAT EDU­CA­TIU AMB AEI­RA­VAL?


L'Asso­ci­a­ció Edu­ca­tiva Inte­gral del Raval (AEI­Ra­val) en què RELLA col-labora des de fa molt temps, apor­tant volun­ta­ris edu­ca­tius per donar suport al seu tre­ball amb nens, ado­les­cents i joves del RAVAL

Si voleu saber-ne més sobre l'AEI­Ra­val: aquí
Si voleu fer volun­ta­riat edu­ca­tiu o col·labo­rar amb ells amb altres tas­ques, tro­ba­reu més infor­ma­ció aquí

ESPE­REM LA VOS­TRA COL·LABO­RA­CIÓ
GRUP VOLUNTARIAT
Objectius
El grup de voluntariat té com a principal objectiu donar a conèixer i fer de pont entre les entitats socials que ens demanen col·laboració, sobretot en l'àmbit educatiu, però no només, i els nostres socis i sòcies.
Procurem que les entitats que ens demanen ajut concretin al màxim quin tipus de col·laboració volen; dies, horaris, tipus de voluntariat, durada.
Com a RELLA tenim un codi ètic de participació, que l´adjuntem. La nostra tasca no pot suplir, ni substituir feines i llocs de treball que han de cobrir les diferents administracions públiques.

Àmbits
Tot i que majoritàriament l´àmbit del nostre voluntariat és l´educatiu, tenim constància que tenim socis i sòcies que participen en altres àmbits com el cultural, la cura de la gent gran... Continuarem vetllant perquè així sigui sempre que sigui possible.

El grup de voluntariat i els seus membres
En pot formar part qualsevol soci o sòcia que faci tasques de voluntariat, en vulgui fer o no, però li interessi el tema. Si ja està fent voluntariat, tant si està en el grup com si no, seria recomanable que ens ho faci saber, on l´està fent, que està fent i amb quina periodicitat
Fem reunions espaiades en el temps i en funció de les necessitats del grup. El grup està coordinat per una persona.

Contacte:Encarna Alemany Mollà
mail: enalemany@gmail.com


Per veure les noves propostes de voluntariat aneu a "NOVES PROPOSTES DE VOLUNTARIAT" en la secció "QUÈ FEM" de la nostra web