Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
L'associació \\\ RELLA
L'ASSOCIACIÓ
Som un grup de mestres i professors que hem finalitzat la nostra llarga etapa laboral, que pensem que tenim moltes coses per compartir sense nostàlgia, i retornar a la societat, que ens ha donat molt, alguna cosa fruit de la nostra experiència raonada.

Pensem que seria una llàstima que la societat malversés tot el que hem après. Creiem que un col·lectiu pot ser més potent, més ampli i més efectiu en el moment de fer aportacions al sistema educatiu.Què és RELLA ?

RELLA és una Associació de Mestres i Professorat Jubilats que creiem que junts, amb el nostre criteri, experiència i acció podem ajudar a millorar l'Escola Catalana, sobretot l'Escola Pública. Som una Associació jove i oberta amb ganes de créixer.

Integrants de la Junta actual amb els que podeu contactar:

Maria Altisent Escolà - Presidenta
marialtdos@gmail.com

Quim Làzaro García - Vicepresident
quim436@gmail.com

Pilar Alcon - Secretària
alconbaiges@gmail.com

Lluís de la Fuente - Tresorer
luisdlfh@gmail.com

Encarna Alemany Mollà - Vocal
enalemany@gmail.com

Àngels Arroyo Rodríguez - Vocal
angelsarroyo@icloud.com

Montse Minguell - Vocal
mmingu25@xtec.cat

Josep Maria Pérez . Vocal
jperez@xtec.cat

Adelina Escandell. VocalObjectius de l'associació

Segons l'Article 2 dels Estatuts, RELLA Associació de mestres i professorat jubilats té per finalitats:

1) Acollir els mestres i professorat jubilats, que creuen que junts, amb el seu criteri i experiència, poden ajudar a millorar l'escola catalana, sobretot l'Escola Pública.

2) Acollir els materials professionals dels mestres i professorat jubilats acumulats durant la seva carrera professional. Referenciar, classificar i ordenar aquestes deixes. Buscar les seus adequades on dipositar-los amb garantia. Tot plegat amb la voluntat de posar aquests materials a disposició de persones i institucions interessats en la seva consulta.

3) Escoltar, potenciar, contrastar i difondre les iniciatives individuals relacionades amb el món de l'Educació i coordinar-les entre semblants per trobar solucions i sortides amb més facilitat i força.

4) Fomentar la col·laboració de l'Associació a través dels seus membres en actuacions singulars o continuades en els centres educatius, àmbits de formació inicial i contínua i en altres entitats que ens semblin adequades. També atendre i canalitzar les demandes que ens arribin.

5) Oferir a la comunitat educativa l'experiència professional del professorat jubilat.

6) Exigir el desenvolupament i aplicació de les lleis que tracten de l'aprofitament de l'experiència professional dels docents jubilats i col·laborar-hi.

7) Organitzar tota mena d'activitats per construir l'opinió de l'Associació respecte a temes concrets d'actualitat o no. Cercar i utilitzar els mitjans més adequats per difondre l'opinió de l'Associació davant la societat.

8) Tenir representació en totes les instàncies educatives que creiem oportunes per expressar el nostre criteri per mirar d'influir en les decisions que s'hi hagin de prendre.

9) Afavorir la continuïtat de la culturització dels associats informant, difonent i organitzant, conferències, lectures, exposicions, pel·lícules, concerts, obres de teatre i dansa i també excursions, sortides, viatges i altres activitats.

10) Vetllar per la millora de les condicions pedagògiques i laborals dels últims anys de feina dels companys i companyes en actiu, partint de la nostra experiència i en contacte amb l'Administració educativa, els sindicats i la FMRPC.

11) Orientar els companys i companyes que estan a punt de jubilar-se sobre les activitats possibles a dur a terme en la nova etapa.

12) Difondre aquests objectius per tot Catalunya per aglutinar i donar suport a tots els jubilats i jubilades que ja estan fent i faran tasques en el seu territori. Utilitzar tots els mitjans al nostre abast per comunicar-nos-hi a fi que el fet de pertànyer a l'Associació no suposi cap mena de sobrecàrrega de temps, feina o diners.

13) Impulsar grups locals que comparteixin els objectius de Rella i oferir-los ajut i coordinació no onerosa.

14) Mantenir-nos independents ideològicament i econòmica.