Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
COMENTARI DE LA XERRADA SOBRE L'ESCOLA INCLUSIVA \\\ RELLA
+ FOTOS
COMENTARI DE LA XERRADA SOBRE L'ESCOLA INCLUSIVA \\\ RELLA
COMENTARI DE LA XERRADA SOBRE L'ESCOLA INCLUSIVA \\\ RELLA
COMENTARI DE LA XERRADA SOBRE L'ESCOLA INCLUSIVA \\\ RELLA
COMENTARI DE LA XERRADA SOBRE L'ESCOLA INCLUSIVA \\\ RELLA
COMENTARI DE LA XERRADA SOBRE L'ESCOLA INCLUSIVA \\\ RELLA
GRUP EDUCACIÓ AVUI
COMENTARI DE LA XERRADA SOBRE L'ESCOLA INCLUSIVA
Comentari de Jordi Riera sobre la xerrada L'ESCOLA INCLUSIVA feta per la Teresa Huguet el dilluns 13 de febrer organitzada pel Grup d'Educació de RELLA i oberta a tothom.

Veure el comentari aquí

Resum de la conferència Aprenem junts encara que siguem diferents a càrrec de Teresa Huguet, psicopedagoga i autora del llibre "aprendre junts a l'aula, una proposta inclusiva"

Quan parlem de inclusió, estem parlant d'un canvi en el model d'atenció als infants: educar dins l'aula sense que els infants facin recuperacions fora d'ella; Per fonamentar aquesta manera de fer ens basem en tres premisses:
- Aprendre junts alumnes diferents és just
- Aprendre junts alumnes diferents és necessari
- Aprendre junts alumnes diferents és possible
Si aconseguim que aprenguin junts, també estem aconseguint que aprenguin a viure junts!
La educació oferta a tots els infants possibilita també que puguin viure junts a l'aula, possibilitant que puguin participar i aprendre els uns dels altres. Quan els alumnes amb dificultats surten de l'aula, es senten exclosos, no en formen part. Cal fomentar la participació de tots els alumnes, posant especial atenció en aquells que tenen risc d'exclusió.
La inclusió és un procés que necessita de molts anàlisi per anar avançant. Cal saber escollir el camí. Per dur-la a terme, calen molts recursos, però, sobretot, cal saber utilitzar-los! Hem d'aprendre a remarcar les semblances, no les diferències; no cal posar etiquetes als alumnes: No hem de mirar tant els alumnes inclosos, ja que es corre el risc que es sentin excessivament observats. Cal mirar per igual a tots els alumnes: tots son infants!
Inclusió vol dir educar tots i cadascun dels infants per un igual: tots són singulars, especials i únics
S'ha de diferenciar entre integració i inclusió. Quan parlem d'integració, vol dir que els mitjans dels que es disposa es dediquen únicament a fer coses especials amb l'infant amb NEE. Això vol dir una intervenció específica i individual per a aquell alumne. No ajuda a canviar la manera de fer de l'escola. Si parlem d'inclusió, els mitjans dels que es disposa es destinen a tots els alumnes, ajudant a suprimir barreres, fent suport a l'aula, (ajudar a trobar maneres per poder atendre'ls millor, buscar el context de l'alumne,...) ... És la manera d'optimitzar els recursos!
En una escola inclusiva, no es parlen dels infants amb necessitats específiques si no de les barreres que es troben els educadors i els alumnes en el dia a dia: escales, l'organització del racó dels materials, com treballar la memòria,... Serà feina del centre identificar les barreres i minimitzar-les tant com es pugui. Per fer això, cal una avaluació contínua i constant, per poder introduir els canvis necessaris per disminuir-les.
Inclusió significa minimitzar les barreres, canviar el concepte de suport a les aules: no es fa suport a l'alumne de manera individual si no que es fa a l'aula i a l'escola. Cal fer treball en col·laboració on hi participin tots els professionals del centre. Tot l'equip ha d'estar al cas de la inclusió i implicar-s'hi.
Per ser un centre inclusiu ha de tenir en compte tres conceptes:
- Les diferents cultures dels alumnes
- Les polítiques educatives del centre
- La metodologia de l'aula
Quan els suports són inclusius, tota l'escola dona suport, ajuden amb les criatures, modifiquen, busquen solucions... És per això que cal fer el suport dins l'aula, ja que així afavoreix l'autonomia i l'implicació de tots els docents. Es tracta, doncs, d'un suport amb docència compartida: el mestre de suport ajuda tots els docents i procura que tots aprenguin. D'aquesta manera tots els infants es senten membres del grup. Cal doncs, que l'especialista conegui què necessiten els infants per integrar-se al grup; d'aquesta manera s'evita l'educar en paral·lel i s'evita delegar les criatures a l'especialista: tots els mestres hi participen i el tutor està implicat amb tots els alumnes.
Fer escola inclusiva no vol dir que l'infant no pugui sortir de l'aula per fer algun aprenentatge específic. El tutor ha de saber molt bé en quins moments pot sortir l'alumne per tal que no es senti desplaçat de la resta.
El treball del mestre de suport s'ha d'adequar a les diferents aules, a les diferents maneres de fer dels mestres i als diferents alumnes. Ha de saber compartir encants i dificultats. Com ja hem dit, han de fer suport a tots els docents del centre.
La implicació a l'escola inclusiva ha de ser també per les famílies, ja que en tot moment han de saber quins infants hi ha a l'aula i quin tipus de dificultat tenen.
L'escola inclusiva implica un canvi de mentalitat dels educadors: no hi ha dos infants iguals i els hem d'incloure a tots ja que tots són importants.

Jordi Riera